Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje

dotyczące rekrutacji

[1][1]Dotyczy trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.): liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego zoddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego, technikum, technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub zoddziałami mistrzostwa sportowego.

czytaj więcej

Łódzki Kurator Oświaty

ŁKO.WNP.110z.26.2017.JO


Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   26 / 2017

Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej
I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych,
w województwie łódzkim.

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)

 

zarządza się, co następuje:

czytaj więcej
  • ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 31 stycznia 2017r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznychi sportowych , organizowanych przez kurutora oświaty lub inne podmiot działajqce na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.


http://www.trzynastka.13lo.edu.pl/2016_2017/Rekrutacja_2017/4_WYKAZ_KONKURSOW.pdf

Opracowanie: szkolnastrona.pl