Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

04 lutego 2019r. o godzinie1630 odbędzie się spotkanie
z dyrekcją szkoły w hali sportowe
j,

a następnie wywiadówki w poszczególnych klasach.


Szkolna choinka odbędzie się dnia 09.02.2019r.

klasy I-V godz. 1100 - 1500

klasy VI - VIII i Gimnazjum godz. 1500 - 1845


   

W Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie

 trwa rekrutacja na udział w projekcie

„Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Uniejów

współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne


1.  Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji,  zaakceptowanie Regulaminu i zawarcie umowy uczestnictwa.

       2.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić chęć uczestnictwa w wybranych formach  wsparcia poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny na stronie: www.zsuniejow.szkolnastrona.pl/

w zakładce dokumenty


Dzień popcornu

19 stycznia świętujemy międzynarodowy dzień popcornu!

Dzień popcornu
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl